برای پرداخت مبلغ خرید خود می توانید به یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • پرداخت از طریق واریز به حساب بانکی
  • پرداخت به صورت کارت به کارت

شما می توانید با تماس با واحد پشتیبانی و دریافت شماره کارت یا شماره حساب از همکاران فروش ما به صورت اینترنتی و یا مراجعه حضوری خرید خود را تکمیل نمایید.

روش های پرداخت